Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

Nawigacja


Opłaty za przedszkole

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

 

  1. ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W KAŻDYM MIESIĄCU OBLICZA DYREKTOR PRZEDSZKOLA.

 

  1. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ODEBRANIA NALEŻNOŚCI OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE  DO 5 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA, RÓWNIEŻ WTEDY, GDY DZIECKO JEST NIEOBECNE W PRZEDSZKOLU

 

 

  1. WPISANĄ KWOTĘ NALEŻY ZAPŁACIĆ PRZELEWEM NA KONTO PRZEDSZKOLA

DO 20 – GO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA. NIE UISZCZENIE OPŁATY W TERMINIE BĘDZIE ZWIAZANE Z NALICZENIEM ODSETEK.

 

 

  1. ZWROT KWOTY ZA ŻYWIENIE

         ( ZA KAŻDY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU) 
            NASTĘPUJE W NASTEPNYM MIESIĄCU.